Åtgärder vid fel på kopieringsapparaten

Slit loss luckan på apparatens framsida, skulle den ej lossna, ta något verktyg till hjälp, t.ex en spade eller ett skruvstäd.

Placera en välriktad spark någonstans i magtrakten av apparaten, skulle delar av apparaten falla av kan ni med fördel peta in dem under kopieringsapparaten så att de ej ligger i vägen, fortsätt sedan sparka.

Skulle den förut nämnda metoden visa sig vara verkningslös får ni ta i med hårdhandskarna. Vält över kopieringsapparaten på sidan och använd en stol som tillhygge. Slit bort alla sladdar som kan misstänkas ha något med det elektriska att göra.

Och enligt direktiv kan du ta till den yttersta nödlösningen om allt annat misslyckats : Se efter om något papper fastnat inne i maskinen.

Lycka till!

Bakåt | Framåt