En julönskning

Om jag fick en enda julönskning så skulle jag önska mig att alla jordens barn skulle sjunga tillsammans i en värld av fred och harmoni.

Om jag fick två julönskningar så skulle jag önska mig:
1. Att alla barnen skulle sjunga tillsammans
2. 1.000.000 kronor skattefritt

Om jag fick tre julönskningar så skulle jag önska mig:
1: Sjungande barn
2: 1.000.000 kronor skattefritt varje år
3: Oerhörd makt över universum och alla däri

Om jag fick fyra julönskningar så skulle jag önska mig:
1: Ungarna
2: 1.000.000 kronor
3: Oerhörd makt i universum
4: En enda lång utdragen orgasm som skulle vara i trettio dagar och som skulle uppnås genom avancerade sänglekar med två supermodeller. Också min fru naturligtvis

Men vi måste inse fakta: Att samla alla de där ungarna är en total omöjlighet. Så om vi ändrar om lite i listan:

1: Makten
2: Orgasmen
3: Pengarna

Visst ja! Jag glömde mina fiender. Vi lägger alltså till det, varpå den slutliga listan blir:

1: Makten
2: Att mina fiender skall dö en lång och plågsam död
3. Orgasmen
4. Pengarna
5. Och min femte önskning denna jul är att alla jordens barn skulle sjunga tillsammans i en värld av fred och harmoni.

 

Bakåt | Framåt