Hälsorådshyckel

Jag har ont i mitt öra:

2000 F.kr. - Här, ät den här roten.

1000 E.kr. - Den där roten är en kvarleva från hednatiden! Be den här bönen!

1850 E.kr. - Den där bönen är vidskepelse! Drick den här magiska drycken!

1940 E.kr. - Den där magiska drycken är ormolja! Svälj det här pillret!

1985 E.kr. - Det där pillret är ineffektivt! Ta den här antibiotikan!

2000 E.kr. - Den där antibiotikan är artificiell! Här, ät den här roten!


Bakåt | Framåt