Fem sorters sex

Det är kanske inte så välkänt, men sex kan delas in i fem stadium enligt följande:

1. Stadie ett är smurfsex. Detta inträffar i början på förhållandet när man håller på till båda parter blir blåa i ansiktet.

2. Andra stadiet är köksbordssex. Detta kommer något senare i förhållandet, men ni är fortfarande så attraherade av varandra att ni gör det varsomhelst, till och med på köksbordet.

3. Nummer tre i ordningen är sovrumssex. Ni har lugnat ner er lite, kanske gift er och skaffat barn, och sex har blivit rutinmässigt.

4. Stadie fyra är farstusex, och inträffar när ni möts i farstun och säger åt varandra att "Ta dig i brasan".

5. Femte och sista stadiet som ett förhållande passerar är rättegångssex. Detta inträffar när ni skiljer er och frugan drar över dig i rättssalen och tar allt du äger

Översatt av Alex Johansson
http://home.swipnet.se/dumheter/

Bakåt | Framåt