Vem ska göra jobbet?

Invånare i Sverige 8.100.000
Över 65 år 1.000.000
 
Kvar att arbeta 7.100.000
Under 21 år 2.900.000
 
Kvar att arbeta 4.200.000
På semester 350.000
 
Kvar att arbeta 3.850.000
Statligt anställda 850.000
 
Kvar att arbeta 3.000.000
I militär tjänst 550.000
 
Kvar att arbeta 2.450.000
Kommunalt anställda 750.000
 
Kvar att arbeta 1.700.000
Sjukskrivna 700.000
 
Kvar att arbeta 1.000.000
Arbetsovilliga 994.800
 
Kvar att arbeta 5.200
I fängelse 5.198
 
Kvar att arbeta 2

Bakåt
| Framåt