Tips som kan hjälpa präster ifall de är osäkra

1.Smutta på nattvardsvinet, svep den inte.

2.Det är 10 budord, inte 12.

3.Det är 12 lärljungar, inte 10.

4.Jesus var fin och helig, inte full och velig.

5.Jacob ledde sin åsna, han led inte av att sätta på den.

6.Vi kallar inte Jesus kristus för J.K.

7.Om vår Fader, Sonen och den Heliga Anden, säger vi inte, Farsan, Lillen, och Spöket.

8.David besegrade Goliat, han spöade inte skiten ur honom.

9.När David träffades av en sten och föll av sin åsna, ska du inte säga att han ramlade för att han var helt stenad.

10.Vägskälet kallar vi inte för det stora T:t

11.När Jesus bröt brödet under den sista nattvarden sa han:
- Ta brödet och ät med mig, för det är min kropp.
Han sa inte:
- Ta min kropp och släta av mig.

12.Jungfru Maria kallar vi inte för, Maria du skuldfria.

13.En bra bordsbön är inte: Nu ska vi spisa och fisa, yeah gud!

14.Nästa Söndag ska vi ha en lott-dragning, inte bli dragna hos Lotten.


Bakåt