7 skäl varför öl gör dig mer kvinnlig

Öl gör dig mera kvinnlig, varför? Jo därför att när man (som en man) har tömt en tolvpack, så...

...pratar man oavbrutet utan att någon förstår.

...kan man inte köra bil.

...blir man känslosam.

...går man upp i vikt.

...kan man inte tänka rationellt.

...bråkar man om småsaker.

...vägrar man erkänna när man har fel.

...måste man gå på muggen var 15:e minut.

Bakåt