Jesus Kristus skolbetyg

Ämne: Religion
Betyg: 2
Lärares kommentar: Envisas med att på frågan "Vem skapade jorden?" svara "Min pappa!". Hävdar att Bibeln kommer från samma källa.

Ämne: Hemspråk
Betyg: 2
Lärares kommentar: Tenderar att tala och skriva i ålderdomliga grammatiska former.

Ämne: Historia
Betyg: 5
Lärares kommentar: Utomordentlig elev i såväl religionshistoria som forntidens historia.

Ämne: Geografi
Betyg: 3
Lärares kommentar: Arbetet kallat "Torra, varma marker" var förträffligt, men visar tyvärr inget som helst intresse för resten.

Ämne: Samhällsvetenskap
Betyg: 4
Lärares kommentar: Visar stort intresse i sociala frågor.

Ämne: Matematik
Betyg: 1
Lärares kommentar: Saknar baskunskaper. Muttrar hela tiden om "Tre i en" och "Jag och fadern är en."

Ämne: Kemi
Betyg: 2
Lärares kommentar: Saknar disciplin. Eleven hävdar till exempel att han vet ett bättre sätt att framställa väte, än på det sätt som vi påvisat i ett experiment i klassen.

Ämne: Grafisk Kommunikation
Betyg: 2
Lärares kommentar: Föredrar att rita i sanden med en pinne än att skriva på ett papper med en penna.

Ämne: Bild och hantverk
Betyg: 4
Lärares kommentar: Har en uppenbar fantasi och skapande förmåga, en bra krukmakare - gillar att jobba med lera och vatten.

Ämne: Slöjd
Betyg: 5
Lärares kommentar: Utmärkt resultat i träslöjd. Får tydlig hjälp och stimulans från hemmet.

Ämne: Musik/Drama
Betyg: 4
Lärares kommentar: En passionerad körsångare. Kan vid vissa tillfällen bli extremt dramatisk.

Ämne: Idrott
Betyg: 2
Lärares kommentar: En trubbelmakare. Försökte bland annat att gå på vattnet i stället för att simma i det då vi skulle lära oss att simma.

Ämne: Biologi
Betyg: -
Lärares kommentar: Visar en utomordentlig begåvning då det gäller första hjälpen, och har stor kunskap om människokroppen.

Klassföreståndares kommentar: Den här pojken har en farlig tendens att bilda gäng. Han har samlat tolv av sina vänner i ett gäng och ses ständigt tillsammans med syndare. Han behöver vara mer selektiv då det gäller valet av sina vänner. Dessutom bör han lära sig att ha håret kortklippt, samt att inte bära sandaler till sin skoluniform.

Bakåt | Framåt