1.Bättre en vecka i fjällen än en fjälla i veckan!

2.Bättre omkörd och bortkommen, än bortkörd och omkommen!

3.Bättre en häck i vagnen än en vagn i häcken.

4.Bättre en strömmingsfientlig främling än en främlingsfientlig strömming!

5.Bättre en flaska i handen än en dunk i ryggen!

6.Bättre en tia i handen än en tjuga i foten!

7.Bättre en femma i handen än en etta med kokvrå utan dusch!

8.Bättre med bladlöss i snåret än flatlöss i håret!

9.Bättre en tårta på vasken än en vårta på tasken!

10.Bättre pissa i stuprännan än att stupa i pissrännan!

11.Bättre en ball kalle i kanalen än en kall balle i analen!

12.Bättre en rövare i poolen än en polare i röven!

13.Bättre en back i hallen än ett hack i ballen!

14.Bättre med råg i ryggen än säd i byxan.

15.Bättre en tårta i vasken, än en vårta på tasken.

16.Bättre frysa i tältet, än tälta i frysen.

17.Bättre att diska i badvatten, än att bada i diskvatten.

18.Bättre att springa i fel fil, än att fila i fel springa.

19.Bättre med en kråka i näsan, än en skata i sängen.

20.Bättre en dam i timmen än en timme i Dammen.

21.Bättre en burk i fläkten än en turk i släkten.

22.Bättre att borsta katten än att kasta bort den.

23.Bättre en kälke på vintern än en spark på pungen.

24.Bättre en tia i handen än en tjuga i foten.

25.Bättre en hängmatta i parken än hängpattar till marken.

26.Bättre en bock i kålen än en cock i bålen.

27.Bättre en bollkalle i kanalen än en kall balle i analen.

28.Bättre slicka springa än att springa slinga.

29.Bättre en kallsup i brunnen än en kall kuk i munnen.

30.Bättre lite kattpiss i salongen än en kass pitt i kalsongen.

Bakåt | Framåt