Därför är datorn en man

1.För att få deras uppmärksamhet måste de sättas på.

2. Det bästa du kan göra med den är att leka med den.

3. De innehåller mycket information, men de har ingen aning om vad de ska göra förrän du säger precis vad de ska göra av det.

4. De gör precis vad du vill bara du trycker på de rätta knapparna.

5. Storleken HAR betydelse!

Därför är datorn en kvinna

1. Ingen utom dess skapare förstår sig på deras inre logik.

2. Även det minsta misstaget sparas i minnet för framtida bruk.

3. Språket för att kommunicera med andra datorer är oförståeligt för alla andra.

4. Meddelandet "Felaktigt kommando eller filnamn" är ungefär lika iformativt som "om du inte vet varför jag är arg ska jag verkligen inte berätta det för dig!"

5. Så fort du har bestämt dig för en, går hela din lön för tillbehör till den.

Bakåt