Hur lättlurade är vi?

En förstaårselev vid Eagle Rock Junior High vann första pris på en mässa, där han i ett arbete påvisade hur betingade vi människor har blivit av extremisternas alarmeringar och varningar då det gäller kemikalier som återfinns i vår absoluta närhet.

Han uppmanade personer att skriva på en namnlista för att få fram ett totalförbud av kemikalien "diväteoxid". På frågan varför den borde förbjudas räknade eleven upp följande skäl:

1. Den kan framkalla svettningar och kräkningar.
2. Den är en utav grunddelarna i surt regn.
3. Den kan orsaka svåra brännskador i sin gasform.
4. Oavsiktlig inandning kan döda dig.
5. Den bidrar till erosionen.
6. Den försämrar bromsarnas effektivitet på bilar avsevärt.
7. Den har hittats i cancertumörer hos avlidna patienter.

Han frågade femtio personer om de stödde ett totalförbud av kemikalien. Fyrtiotre sa "ja", sex tvekade, och endast en person visste att diväteoxid är vatten. Titeln på elevens arbete var:
"Hur lättlurade är vi?"
Svaret talar för sig självt.

Bakåt