Politiskt korrekta Rödluvan

Det var en gång en ung person som hette Rödluvan och som bodde i utkanten av en stor skog med sin mor - och trots att det var ett enföräldershushåll så fanns det mycket kärlek, och en stödjande och fostrande miljö som på intet sätt försämrade kvaliteten på hemmets skötsel. Inte heller led Rödluvan av några utvecklingssvårigheter på grund av avsaknaden av en fadersfigur, inte heller var hon på något sätt förvirrad eller handikappad på grund av de manliga vänner som hennes mor ibland (och endast av sitt eget val, inte på grund av några sociala fördomar eller avsaknad av självkänsla) bad att stanna över natten.

En dag bad Rödluvans mor henne att gå iväg till Mormors hus med en korg full av fettfria, fiberrika lågkalorikakor och en flaska mineralvatten - inte för att detta är ett jobb för en ung kvinna, ska du veta, utan för att det var en godhjärtad handling som framkallade en god samhällskänsla. Vidare var hennes Mormor inte sjuk, utan vid god vigör, både fysiskt och psykiskt, och fullt kapabel att ta vara på sig själv, och hade även anställt en piga, eller rättare sagt en hushållerska. Inte för att Mormor inte kunde städa själv, utan bara för att det bidrog till att ännu en försvarslös ungdom skulle försvinna från den hårda miljön som arbetslösheten bidrar till - och allt som däri dväljs, såsom droger, prostitution, spel och dobbel, svindleri och stöld.

Så Rödluvan gick iväg genom skogen till Mormors hus med sin korg full av fettfria, fiberrika lågkalorikakor och flaskan med mineralvatten. Hon visste att många tyckte att skogen var en ondskefull och hemsk plats, full med vilda djur, och därför aldrig satte sin fot där. Men Rödluvan var självsäker och hennes terapeut (som hon hade gått till så att hon skulle kunna förverkliga sig själv, inte för att hon kände sig depressiv eller att hon inte räckte till) hade försäkrat henne om att hon inte har några som helst förträngda barndomstrauman. Rödluvan hindrades därför inte av sådana tydligt Freudianska inbillningar.

På sin väg till Mormors hus fick Rödluvan sällskap på vägen av en Varg, som undrade vad som fanns i hennes korg. Trots att det var klart opassande för Vargen att ta sig sådana friheter som att fråga så personliga frågor utan tillstånd av Rödluvan, var hon tillräckligt självsäker för att inte känna sig hotad av hans fråga. Och hellre än att tvista om detta, svarade hon vänligt "Jag tar, för att uttrycka min tillgivenhet och för att stärka familje- och samhällsbanden, med mig några fettfria, fiberrika lågkalorikakor (som, får jag tillägga, tillverkas utan några tester på djur, och av en fabrik som inte producerar några skadliga biprodukter eller växthusgaser) och en flaska mineralvatten till min Mormor, som självklart är fullt kapabel att ta hand om sig själv som en mogen vuxen, och anlitar en duktig hushållerska endast i syfte att stödja den flitiga men inte fullt sysselsatta invandrarbefolkningen.

Vargen sa: "Vet du, min vän, det är inte utom fara för en liten flicka att gå genom de här skogarna alldeles ensam."

Rödluvan svarade "Jag är en kvinna, inte en flicka, och jag finner din sexistiska och maskulint typiska anmärkning extremt kränkande, men jag ignorerar den eftersom jag är säker på mitt eget värde som oberoende och ansvarsfull människa och jag märker att din status som utstött ur samhället, framkallad av smalspårig traditionalism och inadekvat social verksamhet, har drabbat dig att utveckla din egen offensiva, men dock inte helt gångbara världssyn. Nu, om du ursäktar mig, måste jag gå. Inte för att jag önskar att förringa din konversation eller uttrycka ointresse för ditt naturliga värde som individ, men därför att jag behöver uppfylla mina sociala förpliktelser och vända tillbaka hem i tid för att träffa min terapeut, vilken jag besöker endast för att ytterligare utöka min redan mer än tillräckliga känsla av självvärde och uppfyllelse.

Rödluvan vandrade längs huvudstigen. Nåväl, på grund av att Vargens status utanför det traditionella samhället hade friat honom från den slaviska tillgivenheten till det linjära, vilket karaktäriserade byggarna av vägen, visste han en snabbare, mer spontan sträcka till Mormors hus. Han skyndade sig längs denna väg, störtade in i Mormors hus och åt upp henne - vilket, trots att det var en naturlig handling av någon som hade anammat en köttätande livsstil, och naturligtvis inte ville bli anklagad vara felaktig eller omoralisk av trångsynta iakttagande vegetarianer, emellertid representerade en olämplig och förargelseväckande belastning från denna livsstil ur Mormors perspektiv. Varken hämmad av stela traditionella föreställningar av maskulinitet och feminitet eller av möjliga Oedipistiska tolkningar av sina handlingar, klädde Vargen sig i Mormors nattlinne och kröp ner i sängen.

Strax därefter klev Rödluvan in i stugan och sa "Mormor, jag har tagit med mig några fettfria fiberrika lågkalorikakor (som har tillverkats utan några tester på djur eller några miljöfarliga procedurer) för att hylla dig i din roll som klok och uppfostrande förebild.
Från sängen sade Vargen mjukt: "Kom närmare, barn, så att jag kan se dig."
Rödluvan svarade: "Å, jag glömde att du har likadant seende som en fladdermus, ett perfekt acceptabelt och dessutom avdragsgillt tillstånd. Oj, Mormor, vilka stora ögon du har!"
"De har sett mycket och förlåtit mycket, kära barn."
"Oj, Mormor! Vilken stor näsa du har - och då menar jag naturligtvis endast relaterat till traditionell estetik, vilken du inte har några som helst krav att anpassa dig till, och en näsa i din estetiska benstomme kan naturligtvis vara attraktiv och fulländad.
"Den har luktat på mycket och förlåtit mycket, kära barn."
"Oj, Mormor! Vilka stora tänder du har..."

"Dina observationer ändrar inte det faktum att jag är nöjd med mitt utseende, och vidare är jag säker på mitt val av livsstil som köttätare, vilket är varför jag nu kommer att äta upp dig, fastän jag hoppas att du kommer att förstå att mitt beteende inte grundar sig i att jag inte tycker om dig och att all skada som mitt beteende kommer att orsaka dig inte på något sätt borde tas personligen, speciellt som jag inte kan hållas ansvarig för någon handling som på något sätt, om än långsökt, är ett resultat av min fattiga barndom. Vidare skulle jag bli lika glad att äta dig om du var en pojke och bara ett olyckligt sammanträffande, inte någon personlig snedvridning, har resulterat i det faktum att jag råkar äta bara kvinnor idag."

Vargen hoppade ut ur sängen och grabbade tag i Rödluvan, som skrek, inte på grund av varningen för Vargens fallenhet till kvinnlig läggning, en perfekt riktig och acceptabel klädåsikt, men på grund av hans avsiktliga intrång i hennes personliga sfär och avseendet att tvinga sin världssyn på henne. Hennes skrik hördes av en förbipasserande vedhuggarperson (eller, som han föredrar att kallas, en Natur-bränsle-ingenjör). När han rusade in i stugan såg han kalabaliken och försökte gripa in. Men när han höjde sin yxa, stoppade både Rödluvan och Vargen honom. "Vad tror du att du håller på med?" frågade Vargen.

Naturbränsleingenjören blinkade, och försökte svara, men kunde inte ens tänka på ett svar - men bara för att hans inadekvata uppfostran inte hade försett honom med en lämplig utbildning, ett faktum, som på intet sätt undergräver hans naturliga värde som människa, eller kompromissande, på något sätt, av hans behörighet till vilken karriär som helst, särskilt som akademiker eller politiker.

"Vad" frågade Rödluvan "ger dig rätten att klampa in här som en Neanderthalare och lita på att ditt vapen tänker åt dig. Sexist! Hur vågar du bara anta att kvinnor och Vargar inte kan lösa sina egna problem utan en mans hjälp!"

När hon hörde Rödluvans röst hoppade Mormor ut ur Vargens mun, grabbade tag i Naturbränsleingenjörens yxa, och högg huvudet av honom, en helt rättvist agerande, delvis eftersom ingenjören helt klart hade oåterkalleligen varit skolad till ett intolerant betraktelsesätt.

Efter den här pärsen kände Rödluvan, Mormor och Vargen en speciell och meningsfull gemenskap och en ömsesidig uppskattning av varandras värde. Vargen, rörd av sin nyliga upplevelse av fördärvliga effekter av Ingenjörens försök att döma hans nedvärderande världssyn gentemot andra, ylade (eller snarade lovade, eftersom han på intet sätt begränsades av någon primitiv och övertygande tro på något Absolut eller Gudfruktigt), att inte äta någon annan individ utan att först försöka få deras samtycke att trefaldigt bevilja honom rätten att fritt uttrycka sig själv i en köttätandes väg (och Vargen konverterade faktiskt slutligen till vegetarianismen, övertygad av dess överlägsna fördelar för hälsan).

De tre bestämde att de skulle inrätta ett alternativt hushåll, baserat på känslan av ömsesidig respekt och samarbete, inte att förglömma skatteförmånerna som följer ett sådan handling, och de levde lyckliga tillsammans i skogen i alla sina dagar, fastän de såklart inte var bundna till något tvång att stanna kvar "i alla sina dagar" ifall någon skulle önska att uttrycka sin individualism eller söka fullkomlighet genom att välja att lämna stället, och de förbehöll rätten att omdefiniera "lyckliga" när som helst, med referens till deras egna bybestämmelser och sätt att se på omvärlden.

 

Bakåt