Kakor och öl

Här kommer en sann historia från Cambridgeuniversitetet i Storbritannien.

Under ett av alla provtillfällen på universitetet kom det en dag in en smart, ung student som innan han satte sig ned för att skriva provet gick fram till skrivvakten och bad att få kakor och öl. Den påföljande diskussionen löd sålunda:

Skrivvakten: Hur sa?

Studenten: Jag ber att få kakor och öl.

Skrivvakten: Jag är ledsen, men "nej".

Studenten: Jag insisterar. Jag ber om och kräver att ni ger mig kakor och öl.

I detta ögonblick tog studenten fram en kopia av de fyrahundra år gamla Cambridgelagarna, skrivna på latin och som fortfarande gällde rent formellt sett. Han slog upp en sida i boken och visade skrivvakten en paragraf som löd: "Herrar som deltar i skrivningar kan kräva och ska därpå få tilldelat sig kakor och öl."

Efter lite diskuterande bestämdes det att den moderna varianten var likvärdigt med hamburgare och Pepsi, varpå studenten blev tilldelat sig detta, och kunde under resten av skrivningen sitta och slurpa på den tilldelade läsken.

Tre veckor senare bötfälldes studenten fem pund för att han inte haft på sig sitt svärd på provskrivningen.

 Bakåt | Framåt