Årets konstigaste självmord

Don Harper Mills kunde vid den årliga galamiddagen för Amerikanska Rättsmedicinska Föreningen 1994 slå publiken med häpnad då han berättade om de lagliga komplikationerna vid ett bisarrt dödsfall. Så här löd hans historia:

Den 23e mars 1994 fick Don Harper Mills ta hand om Ronald Opus kropp och drog slutsatsen att Ronald avlidit av ett hagelgevärsskott mot huvudet. Den avlidne hade bestämt sig för att begå självmord genom att hoppa från översta våningen på ett tiovåningshus, detta skvallrade en lapp som han lämnade efter sig. Då han föll förbi nionde våningen avslutades hans liv lite tidigare än vad han väntat då en hagelsvärm kom farande ut genom ett fönster och dödade honom direkt. Varken personen som avlossade hagelgeväret eller Opus visste om att nedanför åttonde våningen hade ett nät satts upp för att skydda några fönsterputsare, och att detta nät hade hindrat Opus från att lyckas med att begå sitt självmord.

Vanligtvis brukar en person som bestämt sig för att begå självmord lyckas i slutänden, även om tillvägagångssättet inte blir det som personen tänkt sig. Att Opus blev skjuten på vägen ner mot en säker död nio våningar längre ner skulle vanligtvis inte ändrat rubriceringen från självmord till mord. Men det faktum att Opus inte skulle dött på grund av nätet fick Dr. Mills att tänka om och meddela fallet Opus som mord.
Rummet som hagelsvärmen hade kommit från tillhörde en äldre man och dennes hustru. De hade grälat och mannen hade hotat hustrun med geväret. Han hade varit så upprörd, när han kramade avtryckaren, att han totalt missat frun och kulorna gick ut genom fönstret i stället. Då en person har för avsikt att döda person A men istället dödar person B, är man skyldig till mord av person B.

Då mannen fick reda på vad han var anklagad för, berättade paret att ingen utav dem visste om att geväret var laddat. Mannen berättade också att det var numera en vana för honom att hota sin hustru med ett oladdat gevär. Han hade ingen som helst avsikt att döda henne - varpå han därför inte kunde vara skyldig till att döda Opus, eftersom detta hade varit en olycka. Detta då geväret hade laddats oavsiktligt.

Under den fortsatta undersökningen framträdde ett vittne som sett den äldre parets son ladda geväret ungefär sex veckor innan olyckan/mordet. Han hade gjort detta då den äldre hustrun, sonens mor, hade dragit in sonens ekonomiska stöd, och då sonen visste att fadern ofta hotade modern med det oladdade geväret laddade han det i hopp om att fadern oavsiktligt skulle döda modern. Fallet hade fått rubriken "avsiktligt mord å sonens sida mot Ronald Opus".

Detta visade sig vara en vändpunkt i fallet. Fortsatt undersökning visade att sonen, en viss Ronald Opus hade blivit så missmodig över att ha misslyckats i att iscensätta mordet på sin mor, att han bestämde sig för att begå självmord genom att hoppa från översta våningen på ett tiovåningshus. Detta gjorde också Ronald Opus, men på vägen ner dödades han genom att en hagelsvärm träffade honom i huvudet.

Don Harper Mills rubricerade fallet som självmord.

 

Bakåt