Kroppens skapelse

De allra flesta tror förstås att de är något, för dem vill vi gärna berätta en liten historia:

När gud skapade människan började de olika kroppsdelarna bråka om vem som skulle ha makten över resten av kroppen. Hjärnan förklarade att eftersom den kontrollerade alla kroppens delar, så borde den vara chef. Benen menade att eftersom dom tog människan vart hon ville, skulle de vara boss. Magen replikerade att eftersom den smälte maten så var den närmast i åtanke. Ögonen sade att utan dem skulle människan vara hjälplös, så de borde få kommandot. I den situationen ansökte analen om jobbet. De andra kroppsdelarna började skratta så enormt att analen blev ilsken och knep ihop. Efter bara några dagar blev hjärnan dimmig, benen ostadiga, magen sjuk och ögonen så blodsprängda att de inte kunde se längre. Då gav alla upp och gjorde analen till chef.

Detta bevisar att man inte behöver vara en överlägsen hjärna för att bli chef. Det räcker med att vara ett riktigt arsel.

Bakåt