15 Skäl Till Att Servera Alkohol i Skolan

1.Det skulle sporra eleverna att komma till skolan.

2.Eleverna skulle säga till lärarna vad de tycker och tänker,
inte vad lärarna vill höra.

3.Reducerar stress.

4.Eleverna skulle inte klaga över den dåliga skolmaten.

5.Elever och lärare skulle gärna jobba sent eftersom de inte
behöver skynda sig till någon fest eller bar och slappna av där.

6.Chanserna för att få bättre betyg skulle vara större då lärarna
är på lyran.

7.Du skulle inte bryr dig lika mycket om i vilken grupp du hamnar
i när det är grupparbete.

8.Klasskamraterna skulle plötsligt se mycket bättre ut.

9.Cafeterians inkomster skulle öka.

10.Flertalet elever skulle få lättare för muntliga redovisningar.

11.Det skulle öka dina chanser för att få se klasskamraterna
nakna.

12.Sommarlov skulle inte behövas eftersom eleverna hellre skulle
vilja komma till skolan. (inte sant)

13.Lärarna skulle inte längre behöva kaffe i lärarrummet för att
piggna till.

14.Fler skulle räcka upp handen och visa vad de kunde på
läxförhören.

15.Det skulle främja samarbetet med Ryska skolor.

Bakåt